“Esta empresa participa no Programa Galicia Exporta Empresas 2016
Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Programa Galicia Exporta Empresas 2016
UE_1_01
Como apoio ao proceso de internacionalización,TECNOLOGÍA VIGUESA DE SISTEMAS, S.L”, ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 20142020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo.
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa
O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalizacn das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”